Cuộc họp lần thứ 42 của Nhóm công tác ACCSQ/WG2 về Đánh giá sự phù hợp

Cuộc họp thường niên của Nhóm công tác ACCSQ /WG2 về Đánh giá sự phù hợp thuộc Ủy ban Tiêu chuẩn và Chất lượng ASEAN (ACCSQ/WG2) đã diễn ra trong 02 ngày từ ngày 13-14/5/2024 tại Bangkok, Thái Lan.
Tham dự cuộc họp có các đại diện đến từ các cơ quan công nhận và đánh giá sự phù hợp của 10 nước thành viên ASEAN, đại diện Đông Timor tham dự với tư cách quan sát viên, đại diện đến từ Viện vật lý kỹ thuật Đức (PTB) và Ban thư ký ASEAN.
Đại diện Nhóm công tác về đánh giá sự phù hợp của Ủy ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng của ASEAN (ACCSQ/WG2) chụp ảnh lưu niệm
 
Nhóm công tác ACCSQ/WG2 đã không ngừng nỗ lực trong việc thúc đẩy hài hòa các quy định và thông lệ của các quốc gia thành viên để mở rộng các cơ hội cho doanh nghiệp thông qua xây dựng Hướng dẫn ASEAN về công nhận và đánh giá sự phù hợp, nâng cao năng lực cho hoạt động công nhận và đánh giá sự phù hợp cho các nước thành viên, từ đó nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, hài hòa cơ sở hạ tầng trong ASEAN, tạo thuận lợi thương mại tự do giữa các quốc gia thành viên.
Hình ảnh cuộc họp Nhóm công tác về đánh giá sự phù hợp của Ủy ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng của ASEAN (ACCSQ/WG2)

Tại cuộc họp, đại diện các nước đã báo cáo tình hình hoạt động và cập nhật các số liệu công nhận tại các cơ quan công nhận thành viên. Hội nghị tiếp tục thảo luận các nội dung từ cuộc họp trước liên quan đến việc thiết lập danh sách các chuyên gia đánh giá công nhận thuộc các quốc gia thành viên ASEAN và việc công bố kết quả thử nghiệm các chỉ tiêu linh kiện của sản phẩm điện theo điều 24 của IEC 60335-1. Hội nghị thống nhất các cơ quan công nhận sẽ cấp công nhận đầy đủ các chỉ tiêu thử nghiệm điện trong phụ lục công nhận. Tuy nhiên nếu các Phòng thí nghiệm được công nhận không có đầy đủ bằng chứng đáp ứng thử nghiệm tất cả các chỉ tiêu, phạm vi công nhận sẽ ghi nhận các điểm loại trừ với các chỉ tiêu mà Phòng thử nghiệm đó không đáp ứng được. Hội nghị cũng cập nhật 6 tiêu chuẩn GHG và yêu cầu các cơ quan công nhận sử dụng phiên bản GHG ISO 14065 theo phiên bản 2020. Việc triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO 37001 về Hệ thống quản lý chống hối lộ cũng được đề cập. Đặc biệt Hội nghị cũng vui mừng chào đón Brunei đã thiết lập cơ quan công nhận vào ngày 29/2/2024. Như vậy 4 quốc gia Campuchia, Lào, Myanmar và Brunei đều đã có cơ quan công nhận tại quốc gia của mình.
Văn phòng Công nhận Chất lượng tham gia trong đoàn công tác ACCSQ/WG2 tại cuộc họp ACCSQ/WG2 lần thứ 42 tại Bangkok, Thái Lan
Cuộc họp Nhóm công tác ACCSQ/WG2 lần thứ 42 tại Bangkok, Thái Lan đã thành công tốt đẹp và dự kiến cuộc họp nhóm công tác ACCSQ/WG2 lần thứ 43 sẽ được tổ chức tại Singapore vào tháng 5/2025.
Hồ Minh Trang – Phòng NV5
© 2016 by BoA. All right reserved