Hội thảo chuyên gia đánh giá trưởng APAC

Trong 2 ngày (13-14/3/2023), Diễn đàn Công nhận Châu Á-Thái Bình Dương (APAC) đã tổ chức Hội thảo cho các chuyên gia đánh giá trưởng (Lead peer evaluator) trong chương trình đánh giá thừa nhận lẫn nhau (MRA) của APAC  tại Singapore. Tham dự Hội thảo có khoảng 50 chuyên gia đánh giá trưởng đến từ các cơ quan công nhận của nước khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Phía Việt Nam có 4 thành viên tham dự là 4 chuyên gia đánh giá trưởng từ Văn phòng Công nhận Chất lượng.