Công ty cổ phần dịch vụ phân tích di truyền

Đơn vị chủ quản: 
Công ty Cổ phần dịch vụ phân tích di truyền
Số VILAS MED: 
101
Tỉnh/Thành phố: 
Hà Nội
Lĩnh vực: 
Huyết học
Tên phòng xét nghiệm: Công ty cổ phần dịch vụ phân tích di truyền
Medical Testing Laboratory Gentis Testing Service Joint Stock Company
Cơ quan chủ quản:  Công ty cổ phần dịch vụ phân tích di truyền
Organization: Gentis Testing Service Joint Stock Company
Lĩnh vực xét nghiệm: Huyết học
Field of medical testing: Hematology
Người phụ trách/ Representative:  Đỗ Mạnh Hà Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:
  TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope
 
  1.  
Nguyễn Quang Vinh Các xét nghiệm được công nhận tại địa điểm 1 Accredited medical tests at 1st location
 
  1.  
Thị Châm
 
  1.  
Bùi Văn Toàn Các xét nghiệm được công nhận tại địa điểm 2 Accredited medical tests at 2nd location
 
  1.  
Nguyễn Thị Kiều Oanh
Số hiệu/ Code:            VILAS med 101 Hiệu lực/ Validation: 03/06/2025
Địa chỉ/ Address: Tầng 2, tòa nhà HCMCC 249A Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội
Địa điểm 1/Location 1: Tầng 2, tòa nhà HCMCC 249A Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội Địa điểm 2/ Location 2: Tầng 3, tòa nhà 492+494+496 Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại/ Tel:         024.71068999 Fax:      
E-mail:                  vinhnq@gentis.com.vn Website: www.gentis.com.vn
         
PHÒNG XÉT NGHIỆM QUỐC TẾ GENTIS Gentis International Laboratory CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN TÍCH DI TRUYỀN Genetic testing service joint stock company
Địa điểm 1 / Location 1: Tầng 2, tòa nhà HCMCC 249A Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tay Hồ, Hà Nội
Lĩnh vực: Huyết học Scope: Hematology  
STT No. Loại mẫu (chất chống đông-nếu có) Type of sample  (anticoagulant-if any) Tên các chỉ tiêu xét nghiệm (The name of medical tests) Kỹ thuật xét nghiệm (Technical test) Phương pháp xét nghiệm (Test method)
  1.  
Mẫu tế bào phôi sinh thiết từ phôi bào Biopsied Embryo Xét nghiệm di truyền trước chuyển phôi sàng lọc lệch bội 24 nhiễm sắc thể (PGT-A) Preimplantation Genetic Testing for Aneuploidy (PGT-A) Giải trình tự thế hệ mới Next Generation Sequencing (NGS) QT- TTXN - 25 (2023) (NextSeq550)
  1.  
Máu thai phụ Maternal blood Sàng lọc trước sinh không xâm lấn lệch bội nhiễm sắc thể thai nhi (NIPT) Non-invasive prenatal testing (NIPT) Giải trình tự thế hệ mới Next Generation Sequencing (NGS) QT-TTXN - 35 (2023) (MGISeq 200)
  1.  
Phát hiện lệch bội Nhiễm sắc thể số 13, 18, 21 của thai nhi (NIPT) Fital aneuploidy detecition for chromosome 13, 18,21 (NIPT) Tách chiết DNA Nucleic Acid extractin QT-TTXN-12 (2022)
Giải trình tự DNA và phân tích kết quả DNA sequencing and analysis QT-TTXN-13 (2022) (Nextseq 550)
PHÒNG XÉT NGHIỆM Laboratory CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN TÍCH DI TRUYỀN Genetic testing service joint stock company
Địa điểm 2/ Location 2: Tầng 3, tòa nhà 492 + 494 + 496 Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội
Lĩnh vực: Huyết học Scope: Hematology  
STT No. Loại mẫu (chất chống đông-nếu có) Type of sample  (anticoagulant-if any) Tên các chỉ tiêu xét nghiệm (The name of medical tests) Kỹ thuật xét nghiệm (Technical test) Phương pháp xét nghiệm (Test method)
  1.  
Giấy thấm mẫu máu gót chân Dried blood spot cards Xét nghiệm sàng lọc sơ sinh Thalassemia Điện di huyết sắc tố Testing for Thalassemia newborn screening Haemoglobinopathies Sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC QT- TTXN - 34 (2023) (HPLC - Bio-Rad VARRIANTnbs)
Ghi chú/Note:  
  • QT-TTXN: Qui trình xét nghiệm do tự xây dựng/ Laboratory development method
 
Ngày hiệu lực: 
03/06/2025
Địa điểm công nhận: 
Tầng 2, tòa nhà HCMCC 249A Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội
Tầng 3, tòa nhà 492+494+496 Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội
Số thứ tự tổ chức: 
101
© 2016 by BoA. All right reserved