THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NHẬN NHÀ CUNG CẤP THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO (VIPAS)
 
Là một trong các chương trình công nhận của Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA):
 • Tổ chức và hoạt động phù hợp với ISO/IEC 17011
 • Chuẩn mực đánh giá: ISO/IEC 17043 và các quy định, yêu cầu bổ sung cho từng lĩnh vực của chương trình thử nghiệm thành thạo (PT) cụ thể 
Đối tượng nên xin công nhận theo ISO/IEC 17043
 • Nhà cung cấp thử nghiệm thành thạo (PTP)
 • Các tổ chức khác (kể cả phòng thí nghiệm) có triển khai chương trình thử nghiệm thành thạo (PT) 
 • Cơ quan quản lý có thực hiện việc cung cấp hoạt động thử nghiệm thành thạo.
Lợi ích công nhận theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17043
 • Nâng cao năng lực kỹ thuật và quản lý của nhà cung cấp thử nghiệm thành thạo (PTP)
 • Đảm bảo độc lập, khách quan, tạo sự tin cậy
 • Được thừa nhận quốc tế
 • Mang đến cho khách hàng dịch vụ thử nghiệm thành thạo có chất lượng, chuyên nghiệp 
Các lĩnh vực công nhận đối với chương trình thử nghiệm thành thạo 
 • Lĩnh vực thử nghiệm (Hóa, Sinh, Dược, Cơ, Vật liệu xây dựng, Điện – Điện tử, NDT)
 • Lĩnh vực đo lường hiệu chuẩn 
 • Lĩnh vực xét nghiệm y tế (Hóa sinh lâm sàng, huyết học, vi sinh)
© 2016 by BoA. All right reserved